Efektivní komunikace

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Hlavním tématem kurzu je zvládání obtížných situací v komunikaci. Vše probíhá formou interaktivního workshopu, kde kombinujeme aktuální vědecké poznatky, modelové situace, simulační hry a koučovací facilitační techniky pro přenos do konkrétního prostředí. Vezmeme vás rovnou do akce a vše co se dozvíte, si také vyzkoušíte! Můžete tak v bezpečném prostoru zlepšit své komunikační dovednosti a dostat ze sebe nečekané. Vše vás bude navíc bavit..

Cíl kurzu

Naučit se efektivně komunikovat v obtížných situacích.

Kurz je vhodný pro každého, kdo se chce vydat na cestu zlepšování svých komunikačních dovedností v jakémkoliv oboru a rovině života.


  • Vyberte si workshop nebo nám zadejte vlastní požadavky na individuální trénink
  • Využijte zkušeností a talentu našich psychologů a trenérů
  • Zdokonalte své měkké dovednosti

OBSAH KURZU

Úvod, nastavení kurzu a očekávání, vstupní mapování

Seznámíme se, dohodneme se na nastavení pravidel a každý z účastníků definuje, jaká je jeho aktuální úroveň efektivní komunikace a co by si pro sebe z kurzu chtěl odnést.

Pilíře efektivní komunikace

Aby komunikace byla efektivní, musí být: otevřená, konstruktivní a asertivní. S využitím příkladů a cvičení prozkoumáme a ukotvíme všechny 3. Teprve na tomto základu můžeme stavět další dovednosti a techniky.

 Kvalitní naslouchání

Předpoklad je prvním krokem k omylu. Naučíme se, jak vést rozhovor v roli příjemce informace tak, aby se obsah sdělení nezkreslil, ani neztratil. 

Efektivní vyjadřování

Naučíme se základní techniku (4P), která splňuje požadavky efektivní komunikace: je otevřená, konstruktivní a asertivní. Pomocí těchto 4 kroků významně zvýšíte své šance na úspěch v každodenních komunikačních situacích.

Další komunikační dovednosti

Esence vyjednávání (jak získat nadhled a směřovat ke skutečně kvalitní dohodě).
Jak se správně ptát a omezit domněnky v komunikaci.
Neverbální komunikace v praxi.
Konstruktivní zpětná vazba - jak zpětnou vazbu poskytovat, jak zpětnou vazbu přijímat.
Jak zvládat kritiku a manipulaci.

Ohlédnutí a zpětná vazba

Shrneme klíčové informace, podíváme se, zda se nám podařilo naplnit záměr kurzu a podělíme se o zpětnou vazbu.


DÉLKA WORKSHOPU

POČET ÚČASTNÍKŮ

CENA ZA SKUPINU

7 hodin

Maximálně 8

9 990kč bez DPH

Cena zahrnuje kávu, čaj, občerstvení a nealko nápoje.DALŠÍ WORKSHOPY PRO VÁS

Pozitivní lídr        Asertivita       Prezentační dovednosti       Mindfulness