Jazykové úrovně

Angličtina základy (stupně A1,A2)

CEFR A1Úplný začátečník     

Pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, rozumím základní slova a fráze, týkající se mě, mé rodiny, práce a podobně.
Komunikuji jednoduchými větami o základních věcech např. o koupě jízdenky. Položím otázku a odpovědi rozumím, pokud je jednoduchá. Čtu a rozumím jednoduchým oznámením, plakátem nebo upozorněním. Umím napsat jednoduchou pohlednici a odkaz nebo vyplnit formulář.

CEFR A2 angličtinaPokročilý začátečník

Rozumím nejběžnější slovní zásobě v kontextu věcí, které se mě týkají např. rodina, práce, nakupování, moje město.
Orientuji se v textu inzerátu, oznámení, krátké zprávy, v jízdním řádu. Navážu společenský kontakt, ale udržet konverzaci je pro mě těžké.
Umím napsat jednoduchý dopis, oznámení, poděkování.
Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge KEY (KET) certificate.


Samostatný uživatel angličtiny (B1,B2)

B1 CEFR angličtina Mírně pokročilý        

Rozumím pointe televizního programu nebo zpráv o aktuálních událostech.
Zvládnu většinu situací, v nichž potřebuji mluvit a rozumět a které se vyskytují během cestování nebo běžného každodenního kontaktu.
Dokážu popsat své zkušenosti, plány a jednoduchý příběh.
Umím napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají.
Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge Preliminary (PET)

B2 CEFR angličtinaPokročilý     

Rozumím delším přednáškám, pokud mi je téma dostatečně blízká.
Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce a rozumím knize v originále. Dokážu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími , aktivně se zúčastnit diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory, i když s gramatickými chybami.
Umím napsat podrobný text o tématech, které znám, napíšu referát nebo zprávu.
Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.


Znalost angličtiny expert (C1,C2)

CEFR C1 angličtinaPokročilý                   

Rozumím delší promluve, i když není jasně strukturovaná a vztahy jsou pouze naznačeny.
Čtu faktické a literární texty, přičemž dokážu ocenit rozdíly v jejich stylu.
Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů, využívám jazyk pružně a efektivně pro společenské a profesní účely.
Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.
Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge Advanced (CAE)

C2 angličtina CEFR Expert                       

Nemám žádné potíže s porozuměním jakéhokoli druhu mluveného projevu, ať už živě nebo z vysílání.
Snadno čtu všechny formy psaného jazyka, včetně abstraktních textů. Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy.
Umím napsat jasný plynulý text v různých stylech
Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge English Proficiency (CPE)