Cambridge příprava

Složte mezinárodní jazykovou zkoušku bez námahy a stresu. Nastavení intenzity výuky je jen na vás!


Cambridgeská zkouška je mezinárodně uznávaná zkouška a kvalifikace ve znalosti anglického jazyka.
Naše akreditované přípravné kurzy na vám při zkoušce dodají pocit sebevědomí a pomohou vám získat ten nejlepší možný výsledek.

Během lekcí našich přípravných kurzů se budete podrobně věnovat všem částem konkrétní zkoušky. To zahrnuje cvičné testy, osvojení nejlepší techniky skládání zkoušky a zlepšení všeobecné úrovně angličtiny.

Intenzitu výuky si můžete nastavit sami při objednání individuální výuky nebo absolvujte nastavené kurzy skupinové - 12týdenní, 8týdenní, anebo 5týdenní intenzivní kurz.


Vyberte si kurz a jeho intenzitu -> Využijte zkušeností a talentu našich lektorů ->  Složte mezinárodně uznávanou zkoušku


The First Certificate of English (FCE)

The First Certificate of English (FCE)

Zkouška B2 First (dříve známá jako FCE) testuje angličtinu na úrovni B2 a je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Zkoušku využijí všichni, kdo potřebují potvrdit úroveň angličtiny u přijímacího řízení na vysokou školu nebo v zaměstnání. Dokazuje, že jste schopni anglicky hovořit a psát na takové úrovni, abyste mohli nezávisle žít i studovat v anglicky mluvících zemích. Otevírá tím dveře do akademického a profesního světa, zvyšuje Vaši konkurenceschopnost nejen na trhu práce, ale i v akademickém životě. Je uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, v administrativě nebo ve službách

The Certificate in Advanced English (CAE)

The Certificate in Advanced English (CAE)

Zkouška C1 Advanced (dříve známá jako CAE) je cambridgeská zkouška, která testuje angličtinu na úrovni C1. Zkouška potvrzuje, že je vaše úroveň angličtiny velmi pokročilá, dosahujete plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací při práci i při studiu a máte schopnost porozumět dlouhým akademickým textům. Narozdíl od B2 First (dříve FCE) se v této zkoušce očekává, že umíte chápat širší souvislosti a dovedete odvodit význam z textu, tzv. "umět číst mezi řádky". Slovní zásoba je také o poznání náročnější. Většina institucí v České republice a zahraničí požaduje úroveň C1 Advanced pro přijetí ke studiu na vysoké škole anebo do zaměstnání. Zkoušku uznává také většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

The Certificate of Proficiency in English (CPE).

The Certificate of Proficiency in English (CPE).

Zkouška C2 Proficiency (dříve známá jako CPE) je cambridgeská zkouška, která testuje angličtinu na úrovni C2. Jedná se o doklad nejvyšší úrovně angličtiny, na které je kandidát schopen porozumět jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného, a používat angličtinu v jakémkoliv kontextu na úrovni vzdělaného rodilého mluvčího. C2 Proficiency je vhodná pro ty, kteří chtějí studovat na univerzitě v zahraničí anebo se ucházet o pracovní pozici, na které je vyžadovaná velmi pokročila úroveň angličtiny.